Přihláška

Vyplněním online formuláře dochází k učinění závazné objednávky, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na stanový tábor v Bělé pod Pradědem – Domašov v termínu 14. 8. - 22. 8. 2021 mezi organizátorem tábora Rozjeď se z.s. IČ: 03268420 a níže uvedeným účastníkem tábora


Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Ulice:
Město:
PSČ:
Ve stanu s: (pokud to dovolí věkové složení dětí)
Velikost trička:
Jméno zákonného zástupce:
Příjmení zákonného zástupce:
Email: (na který zasíláme pokyny)
Mobil:
Poznámka:

Cena za tábor je 4200 Kč. Zálohu ve výši 40% z celkové částky, tj. 1680 Kč je nutno uhradit do 14 dnů od data potvrzení objednávky. Doplatek ve výši 2520 Kč je nutno uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením tábora!!! Tábor je možné uhradit jedním příkazem v plné výši.


V případě přihlášení dítěte na tábor v době méně než 60 dnů před zahájením, je nutno zaslat částku v plné výši do 7 dnů od data přihlášení.


Po vyplnění elektronické přihlášky Vám emailem dorazí organizační pokyny k táboru, list účastníka, potvrzení dětského lékaře o způsobilosti dítěte zúčastnit se letního dětského tábora, a prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti, které se předává v den odjezdu na tábor a není starší jednoho dne.


Vyplněný list účastníka a potvrzení lékaře zašlete do 14 dnů od data registrace na adresu uvedenou v emailu.


Přihlašovatel dítěte výslovně bere na vědomí, že nedílnou součástí smluvních podmínek kromě popisu předmětného tábora, jsou i smluvní podmínky, které jsou dostupné na stránkách www.rozjedse.cz/dokumenty, přičemž přihlašovatel dítěte odesláním elektronické přihlášky potvrzuje, že se s těmito podmínky seznámil, a jsou mu známy.


Souhlasím s výše uvedenými podmínky
CAPTCHA Image

[ Jiný obrázek ]